Literatūra

Savęs pažinimui ir tobulėjimui:

 1. 1. S. Peck „Nepramintuoju taku“. Vilnius: Vaga, 2014
 2. B. Brown „Didi drąsa“, Žmogaus studijų centras, 2014
 3. V. Kast „Prarasti ir atrasti save”. Vilnius: Vaga, 1998
 4. E. Frankl „Žmogus ieško prasmės“, Katalikų pasaulio leidiniai, 2009
 5. R. Betz „Nori būti normalus ar laimingas?“, Gimtasis žodis, 2012
 6. D. Burns „Geros nuotaikos vadovas”, Žmogaus studijų centras, 2013
 7. E. Fromm „Meilės menas“, Verba vera, 2014
 8. C. E. Moustakas „Vienatvė“, Žmogaus psichologijos studija, 2008
 9. M. Fennell „Įveikite menką savigarbą”, Vaga, 2014
 10. A. Nekrasov „Motinos meilės pančiai“, Baltosios gulbės, 2014
 11. S. Lyubomirsky „Mitai apie laimę“, Alma littera, 2014
 12. Manuel J. Smith „Kaip pasakyti NE ir nesijausti kaltam“, Psichologija tau, 2017

Moters psichologija:

 1. C.P. Estés „Bėgančios su vilkais“, Alma littera, 2010
 2. R. Norwood „Moterys, kurios myli per stipriai“, Vaga, 2016
 3. M. Storch „Stipri moteris ilgisi stipraus vyro“, Vaga, 2011
 4. H. Lerner „Pykčio šokis“, Alma littera, 2012
 5. L. Jarosch, A. Grun „Karalienė ir laukinė moteris“, Dialogo kultūros institutas, 2010
 6. J. ir S.Eldredge „Žavingoji“, žurnalo Ta pati knyga, 2007
 7. .H. Hazlet – Stevens „Moterys, kurios nerimauja per stipriai“, Vaga, 2013
 8. S. Nolen-Hoeksema „Moterys, kurios galvoja per daug“, Vaga, 2012
 9. V. Čiuberkienė-Kumpikienė „Narcizai. Grobuonys tarp mūsų“, Obuolys, 2018

Vyro psichologija:

 1. R. Bly „Geležinis Džonas“, Vilnius: Mijalba, 2004
 2. J. Eldredge „Laukinis širdyje“, žurnalo Ta pati knyga, 2008
 3. G. Behrendt, L. Tucillo „Ne taip tu jam ir patinki“, Alma littera, 2006

Vaikystės patirčių įtaka:

 1. A. Miller „Gabaus vaiko drama“, Vaga, 2015
 2. A. Miller „Kūno maištas“, Vaga, 2012
 3. S. Forward „Toksiški tėvai“, Vaga, 2017
 4. J. Geringer Woititz „Suaugę alkoholikų vaikai“, Vaga, 2016
 5. G. Jankauskienė, A. Kirvaitienė „Pasveikti nuo tėvų alkoholikų“, Baltos lankos, 2020

Netektys:

 1. W. James, R. Friedman, L. Landon Matthews „Kai sielvartauja vaikai“, Tyto alba, 2009
 2. E.Kübler-Ross „Apie mirtį ir mirimą“, Katalikų pasaulio leidiniai, 2008
 3. O. K. Polukordienė „Netekčių psichologija“, Vilnius, 2008
 4. E. Kučinskaitė „Įskaudinta meilė. Skyrybos: išgyventi ir kilti“, Tyto alba, 2015

Savęs pažinimui per grožinę literatūrą:

 1. I. D. Yalom „Kai Nyčė verkė“, Vaga, 2007
 2. I. D. Yalom „Melagis ant kušetės“, Vaga, 2014
 3. I. D. Yalom „Meilės budelis ir kitos psichoterapinės istorijos“, Vaga