Politika

Seminaro bilietas

1.1 Svetainės https://www.rasymoterapija.lt/lankytojai turi galimybę internetu įsigyti bilietą į seminarą. Įsigyjant bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją. Vienu seminaro bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Seminaro bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į seminarą patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.

1.2. Seminaro bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti ir perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu seminaro bilietu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti seminaro biliete nurodyta paslauga.

2. Pagrindinė informacija

2.1. Seminaro bilietai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data. Grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka.

2.2. Pirkdami seminaro bilietus mūsų svetainėje galite atsiskaityti visais nurodytais būdais per Paysera platformą .

2.3. Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą kreipkitės el. paštu: ruta.cereskaite@gmail.com

2.4. Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus galite siųsti el. paštu: ruta.cereskaite@gmail.com

3. Bilietų grąžinimas

3.1. Bilietai yra negrąžinami.

3.1.1. Kiekvieną kartą prieš pirkdami bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį ir kokio kiekio bilietų Jums reikia. Mūsų svetainė taip pat neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.

3.2. Bilietų grąžinimas renginio atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais:

3.2.1 Jei renginys atšauktas, bilietus galima grąžinti iki seminarų organizatoriaus nurodytos datos.

3.2.1.1. Tokiu atveju norint grąžinti bilietus prašome atsiųsti laisvos formos grąžinimo prašymą el. paštu: ruta.cereskaite@gmail.com